Kompetenceliste

Byggeriets planlægning og projektering

 • Projektering og udførelse af bolig- erhvers- institutions- og sygehusbyggeri
 • Risikovurdering
 • Udbudsstrategi
 • Programmering
 • Myndighedsforhold
 • Konkurrenceafvikling
 • Forhandling og kontrahering
 • Udarbejdelse af tidsplaner (rammetidsplaner, udbudstidsplaner, hovedtidsplaner, udførelsestidsplaner)
 • Beregning – vurdering af drifts- og anlægsøkonomi
 • Udbudmateriale for rådgiverudbud totalrådgivning – byggeledelse m.m. (konkurrenceprogrammer, ydelsesbeskrivelse, tilbudslister, tidsplaner, kontrakter, betingelser m.m.)
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale for totalentreprise udbud (byggeprogrammer, tilbudslister, tidsplaner, betingelser m.m)
 • Prækvalifikationer, udbudsbekendtgørelser, udvælgelsesrapporter.
 • EU-udbud – med udarbejdelse af udbudsbetingelser konkurrencemateriale, udbudsbekendtgørelser, udvælgelse, bedømmelse af tilbud m.m.
 • Vurdering og analyse af projektgrundlag
 • Projektgranskning
 • Kvalitetsplanlægning (kvalitetsplan)
 • Kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetesledelse(konstruktioner – beton, vvs, , stålkonstruktioner, ventilation, murværk, vejanlæg, kloak, etc, jord- og ledningsarbejder m.m både konstruktions- og installationsprojekter samt byggepladsforhold, projekteringsydelser)

 

Byggeriets udførelse og aflevering

 • Byggeledelse
 • Proces- og projektledelse
 • Udførelsestidsplaner (byggetidsplan)
 • Opfølgning og styring af økonomi, risiko, tid og kvalitet
 • Kontraktstyring
 • Mangelgennemgange og afleveringsforretninger
 • Byggeregnskab
 • Garantihåndtering og garantiforsikringssager
 • 1 års og 5 års gennemgange (eftersyn) – garantieftersyn
 • Forsikringshåndtering

 

Byggeskader og tvister

 • Byggejura, herunder kravhåndtering, voldgiftsprocesser, syn skøn
 • Konflikthåndtering og konflikt løsning – mægling
 • Tilstandsvurderinger – og tilstandsrapporter
 • Stadesvurderinger og staderapporter
 • Mængdeopgørelser og dokumentation
 • Prisvurderinger – prissætninger (tilbudsliste – markedspriser)
 • Vurdering af rådgiverprojekter – rådgivningsydelser – projektgrundlag (alle faser)
 • Byggeskader – byggesyn og forsikringshåndtering