Advokatfirmaer står ofte med et behov for byggeteknisk viden for på bedst mulige måde at kunne føre sagen for klienten(bygherren). Klienten har ikke altid selv mulighed for at kunne bidrage med denne viden.

Her vil man med fordel kunne tilknytte en ekstern byggeteknisk rådgiver. Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning med stor juridisk indsigt og stor erfaring fra lignende sager.

Vi er i øjeblikket byggeteknisk rådgiver på 5 voldgiftsager og 5 syn & skønssager.

Vi kan rådgive omkring og være med til at belyse det kronologiske og dokumentere fakta – samt få et overblik over muligheder og udfaldsscenarier.

Vi kan hjælpe med at den faglige tekniske argumentation og dokumentation iht. projektgrundlaget og udførelsen. Kravene kommer ofte løbende i en byggesag men der ses ofte et reelt sagsanlæg under byggesagens afsluttende faser.

Vi kan opgøre de enkelte kravs bestanddele og få tekniske argumentationer gennemført for mængde og prisopgørelser iht. Kontrakt og tilbudslister samt markedspriser. Der hvor der i sagsforløbet af den ene eller anden grund ikke er sket en reel brugbar krav behandling kan vi udfører denne i forbindelse med sagen.

Vi har stor erfaring med garantihåndtering og kan være behjælpelig med stadevurderinger ved konkurser.