Tilstandsrapporter og stadevurderinger

  • Vi udfører bygningssyn
  • Vi udarbejder tilstandsvurderinger af bygninger og bygningsdele.
  • Vi udarbejder stadevurderinger for faglige arbejders gennemførelser.
  • Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner og opsætter økonomi for både planlagt og akut vedligehold samt behovet for genopretning – modernisering – fornyelse.
  • Vi udarbejder vedligeholdelses- og driftsbudgetter.
  • Vi udarbejder totaløkonomiske beregninger over bygninger og bygningsdele.

På baggrund af bygningssynet udformes en plan for tilstandsvurderinger. Efter tilstandsvurderingen udformes en tilstandsrapport der beskriver bygningen og bygningsdelenes samt installationernes tilstand – forventet rest levetid og risikoen for skader på bygningsdelen selv og omkringliggende bygningsdele.

På baggrund af tilstandsrapporten udformes en bygningsrapport, der beskriver bygningernes og bygningsdelenes behov for planlagt vedligeholdelse, behovet for genopretning – modernisering – fornyelse. Der udformes et økonomisk overslag.

Efter beslutning om forhold i bygningsrapporten og på baggrund af tilstandsrapporten udarbejder vi en 10 årig vedligeholdelsesplan for hele ejendommen, som giver et overblik over forventede tidsterminer for de nødvendige arbejder, udskiftninger, renoveringer etc. Herved kan udgifterne udjævnes over bygningens levetid.

Der udarbejdes, såfremt der måtte være et behov, et renoveringsprojekt for genopretningsarbejderne, moderniseringsarbejder og fornyelsesarbejderne.

Planlagt vedligeholdelse er god økonomi. Manglende vedligeholdelse kan betyde store og dyre reparationer og udskiftninger. For at give det bedste udbytte skal vedligeholdelsen gennemføres på det rigtige tidspunkt og med de rigtige løsninger.