Projekter

Med vores mangeårige erfaring i bygherrerådgivning er såvel private bygherrer som offentlige bygherrer garanteret at få professionel sparring og kompetent rådgivning, uanset om drejer sig om procesplanlægning, budgetlægning, valg af udbudsform, kompetent myndighedsbehandling, valg af konkrete bygningsprincipper, energitiltag og stram styring af økonomien.

Vores bygherrerådgivning tilpasses naturligvis den aktuelle opgave, og kan omfatte:

  • Procesplanlægning og processtyring
  • Idéoplæg, programmering og budgetlægning
  • Brugerinvolvering og workshops
  • Screening af ejendomme
  • Tilstandsrapporter og helhedsplaner
  • Valg af udbudsform, udbud og kontrahering
  • Økonomistyring
  • Byggestyring og Aflevering

Fælles for projekterne er at de er større og komplekse. Vi beskæftiger os i øjeblikket med 4 voldgiftsager og flere skønssager som bygherrerådgiver og byggeteknisk rådgiver for Region Sjælland i forbindelse med nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Et projekt hvor vi gennem de sidste 5 år både under planlægning, projektering, udbud, udførelse og aflevering har forestået bygherrerådgiver opgaven for Regionen.

Klik her for en ikke udtømmende liste af kompetence for vores rådgiver.